Onze toegevoegde waarde

Allereerst zorgen wij er voor dat u als ondernemer weet hoe u er financieel voor staat. Een up-to-date inzicht in uw cijfers is een belangrijke basis voor het nemen van belangrijke beslissingen.

Onze cliënten raadplegen ons als zij voor een beslissing staan waar grote financiële belangen mee zijn gemoeid. Denk bijvoorbeeld aan verzelfstandiging van bedrijfsonderdelen of bedrijfsoverdracht aan in het bedrijf werkzame kinderen. Andere voorbeelden waarvoor wij worden ingeschakeld zijn herstructureringen en begeleiding bij boekenonderzoeken van de belastingdienst. Wij werken hierbij nauw samen met fiscale en juridische specialisten. Hierdoor profiteert u als ondernemer van de synerchie tussen specialisten in cijfers, in belastingen en in wetten. Knowhow die u niet wordt opgedrongen, maar die voor u toegankelijk is op het moment dat u die nodig heeft.